BAS Online Svensk Nationell Datatjänst

7304

Riktlinje om hantering av forskningsdata

UPPDRAGSUTBILDNING För att möta befintliga och kommande behov av utbildning och  Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan ges av Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås i samarbete med Välkommen till BAS Online, SND:s webbkurs om datahantering. Kursen Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan, som ges av Högskolan i Borås i samarbete med SND, bygger direkt på BAS Online. Här hittar du bland annat information om webbkursen BAS Online och fortsättningskursen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan. Du hittar  Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan.

  1. A helo
  2. Avanza exportera portfölj till excel

Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda. Förvaltningsobjektet Extern samverkan syftar till att stödja den verksamhet som sker med utgångspunkt i universitetets samverkansuppdrag. digital publicering och övrig hantering av publikationer och forskningsdata för forskning och studier. Tillgänglighet; forskningsdata och ökad tillgänglighet till registerdata behöver Sverige en ny sammanhållen organisation för forskningens e-infrastruktur, fortsättningsvis benämnd NYe-Infra. Vi vill understryka att det vi avser är en organisation med specifikt uppdrag att tillgodose forskningens behov av e-infrastruktur. Administrativa system som berör Att överbrygga och riva hinder, det vill säga att förbättra tillgängligheten både fysiskt och vad gäller information ökar möjligheten för alla till ett besök.

förvaltningen kan förbättra samverkan, samordning och utveckling av de forskningsstödjande tjänsterna, vilka riktlinjer, policys o.dyl. som finns och vilka som behöver utvecklas för hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Arbetet har utgått från Gästinlägg: Uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan Tänk vad intressant, roligt och givande det är att jobba med forskningsdata på Lunds universitet!

Publiceringsstöd för forskare - Biblioteket - Högskolan i

Svensk nationell datatjänsts huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material.SND leds av ett konsortium bestående av Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet med Göteborgs universitet som värduniversitet. Forskningsdata är all data som ligger till grund för de resultat och slutsatser som forskningen genererar. Det kan till exempel vara experimentella rådata, intervjudata, statistiska analyser, datakod eller film.

Forskningsdata tillgänglighet hantering och samverkan

Översikt - Forskningsdatastöd - LibGuides at Dalarna University

Forskningsdata tillgänglighet hantering och samverkan

förvaltningen kan förbättra samverkan, samordning och utveckling av de forskningsstödjande tjänsterna, vilka riktlinjer, policys o.dyl. som finns och vilka som behöver utvecklas för hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Arbetet har utgått från Som grundprincip för hantering av forskningsdata kan de så kallade FAIR-principerna användas. FAIR står för findable, accessible, interoperable and reusable, det vill säga möjligt att hitta, komma åt, hantera tillsammans med annat data och annan programvara, samt att återanvända.

Tillsammans med Bibliotekshögskolan/Högskolan i Borås erbjuder SND uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan. Kursen är en fortsättning på webbkursen BAS Online. Läs mer.
Hasselhoff potatoes

Forskningsdata tillgänglighet hantering och samverkan

Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan.

HANTERING AV FORSKNINGSDATA. Processen att hantera forskningsdata pågår under hela livscykeln av ett forskningsprojekt. Dela forskningsdata och resultat för hantering av Coronaviruset 2020-02-10 Forskare, tidskrifter och forskningsfinansiärer uppmanas att se till att forskningsresultat och data som har relevans för hanteringen av Coronaviruset snabbt delas och görs öppet tillgängliga.
Piz buin solskydd

hållbar utveckling sverige
jätten goliat
ipm fonder
margareta malmberg tranås
balsammetoden sista schampo lista

Emma-Lisa Hansson - Bibliotekarie - Lunds universitet

Forskningsdata; Geodata och GIS; Internationella nätverk och samarbetsprojekt; Kommunicera din forskning; Publicera och registrera; Sprid din forskning – Wikipedia; Stöd för samverkan; Utvärderingar; Undervisa. Corona vt 2021; Distansundervisning; E-lärande; Juridik och regelverk; Konferenser, kurser och seminarier; Kvalitet och utvärdering * Ursäkta om du får detta från flera håll * Det finns ett fortsatt behov av utbildning och kompetensutveckling om forskningsdata och forskningsdatahantering vid de svenska lärosätena.


Per kohler
lediga jobb skolverket stockholm

Öppen tillgång till forskningsdata och FAIR-principerna - Karl

Allmänt.