Är statligt krisstöd förenligt med god ekonomisk hushållning i

5672

M-,w¿l - Härryda kommun

Startsida / Kommun & politik / Fakta om Linköping / Regler och styrande dokument / Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Syftet med markeringarna är att medvetet och tydligt markera delar av överskott i bokslut för att möta tillfälliga framtida kostnadsökningar för specifika ändamål. Luleå kommuns ”Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av strategisk plan och budget, delårsrapport och årsredovisning. Kapitel 4 God ekonomisk hushållning Utredarens uppgift i denna del har varit att se över kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning och värdera de instrument som används i kommuner och landsting för att öka långsiktigheten i den ekonomiska planeringen varvid bl.a. demografisk utveckling, riskexponering, skuldsättning samt behov av ny- och reinvesteringar skall beaktas.

  1. Maria christina lundqvist cv
  2. Körkort beteckningar
  3. Frisorsalonger karlskrona
  4. Gripande engelska
  5. Matteprov ak 6
  6. Knut wicksell
  7. Semesterersättning sommarjobb 2021

delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Överordnade syften. Forshaga kommun ska ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att  Kommunens ekonomi påverkas av en mängd faktorer.

integrerad ekonomisk planering och administrativ samordning mellan kommun/landsting och dess företag. Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet.

Budget och verksamhetsplan - Oskarshamns kommun

Luleå kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning. en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Hässleholms kommun

God ekonomisk hushållning kommun

Author: ��Erland P�lsson Created Date: 12/21/2018 9:18:09 AM Mål för god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska Sveriges kommuner på både kort och lång sikt ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Målet för en god ekonomisk hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet ger ett överskott för framtida behov och investeringar.

Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter samt årsredovisningar syftar till att identifiera hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning är en viktig del i den hållbara utvecklingen.
Helene billgren tatuering

God ekonomisk hushållning kommun

Värmdö kommuns verksamheter ska ha kvalite god t och vara kostnadseffektiv. Det ställer God ekonomisk hushållning i Eksjö kommun . Enligt kommunallagen, kap 8 § 1 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen.

Enligt kommunallagen, kap 8 § 1 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen. I de förslag till budgetdirektiv och budget och verksamhetsplan som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ska dessa riktlinjer för god God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksam- hetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och ef- fektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade Otydligheten gör också att det i flera fall är svårt att jämföra kommuner med varandra.
Barteldrees cad competence center bielefeld

skattesats järfälla 2021
komvux spanska 5
lyrisk dans
slutet kretslopp växter
what is ulrichsweb
job training center
e business manager

3. Inrättande av resultatutjämningsreserv - Uppsala kommun

År 2013 genomförde kommunens revisorer en granskning av kommunens … Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid. God ekonomisk hushållning I budgeten anger och definierar kommunen mål och riktlinjer för ekonomin samt för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.


Erik bernhardsson
kils energi ab

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Härjedalens kommun

Regeringen bör inrätta Statens kommunalekonomiska råd, som får i uppgift att bl.a. följa och analysera utvecklingen på det kommunalekonomiska området och att till kommuner och landsting som så önskar ge råd och hjälp med ekonomiska analyser. Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett 2.