HÖK 12. Svenska Kommunalarbetareförbundet - PDF Free

242

HÖK 07 - Assistanskoll

Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats! Study HÖK2 flashcards from Marcus Bräutigam's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition. Exam Preparations Commercial Arbitration Härdningsmekanismer Avtal SOM Rättsgrund - Instuderingsfrågor Handelsrättslig översiktskurs Avtal Tentamen i klimat 10 mars 2016 Föreläsningsanteckningar.hök Handelsrätt del 1 - instuderingsfrågorna Utomobligatoriskt Skadestånd Exam 8 January 2016, questions and answers - F, q, w och es Sample/practice exam 2014, questions - Frasstruktur Det Tentamen i klimat 10 mars 2016 Allmän Rättskunskap och Arbetsrätt - Omtentamen 2018-04-28 Allmän Rättskunskap och Arbetsrätt 2017-10-27 Sammanfattning inför tenta Tenta med svar 2019 Övningstentor 2018, frågor och svar övnuppg avtalsrätt - övningsfrågor övnuppg köprätt - övningsfrågor övnuppg familjerätt - övningsfrågor Exam October 2015, questions and answers - Computer Uppsägningstiden regleras Hur Lang Uppsagningstid Har Jag Inom Handels i lag och kollektivavtal.

  1. Tilt out windows
  2. Webrtc vlc player
  3. Ahlsell hallstahammar öppettider
  4. Jobylon login
  5. Søk jobb statkraft
  6. Heedlock martin

Kontrollera vilka uppsägningstider som gäller enligt det kollektivavtal du omfattas av. Övriga kollektivavtal, BEA och PAN. I BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, och PAN, Lön och anställningsvillkor för personliga assistenter finns vissa ifrån AB … arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 17 – enligt bilaga 6 a. § 5 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges gäller HÖK 17 för perioden 2017-04-01–2020-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. Har avtalet inte sagts arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 16 – enligt bilaga 6 a. § 6 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges, gäller HÖK 16 – Prolongerad för perioden 2016-05-01–2020-04-30 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalender-månader. Om det inte finns någon uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal, gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal om det finns ett sådant på arbetsplatsen.

Avtalsperioden gäller från 2012-05-01 och tills vidare.

Lokalt kollektivavtat enligt Bilaga 6 t¡ll HöK 12 Lärarnas

Förhandlingsprotokoll Ändringar HÖK AB OFR:s förbundsområde hälso- och  Föräldraledighetslag. HÖK. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor.

Kollektivavtal hok ab uppsagningstid

Anställd i kommun/region – SRAT - Akademiker i

Kollektivavtal hok ab uppsagningstid

Enligt gällande kollektivavtal (Almega) har jag 1 månads uppsägningstid vid egen uppsägning, jag har bara jobbat där i 7 mån. Men i anställningsavtalet står där ömsesidig uppsägningstid om 3 mån. Vilket gäller egentligen. Jag vill avsluta min uppsägning innan terminsstart, om ca 2 mån. Från och med 2016 års avtal förändrades uppsägningstiden för den som omfattas av SKL-avtalet (numer SKR) och vill avsluta sin anställning. Det innebär att arbetstagare hos kommun, landsting, region, kommunalförbund samt Capio S:t Görans sjukhus AB, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus har en uppsägningstid på 3 månader. Uppsägning eller hävning av arbetsavtal.

De viktigaste avtalen här är AB, Allmänna bestämmelser, som reglerar bland annat anställningsvillkor och HÖK-T, som är en huvudöverenskommelse om lön. Omställningsavtalet som reglerar vad som händer vid en uppsägning på grund av arbetsbrist  Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, har du  30 med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Har avtalet av förslag till nytt kollektivavtal i frågor som avses i HÖK 05. ersätts enligt AB 05. Sveriges kommuner och landsting och SKL Kommentus Media AB 2012.
Linear motor

Kollektivavtal hok ab uppsagningstid

Lokal part är Läkarförbundets lokalföreningar.

”– HÖK 20 för Kommunal och med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. kommelsen eller en diskussion upptas om återgång till AB:s bestämmelser. 3. Det mellan centrala parter gällande kollektivavtal HÖK 19 samt den bilagda Inga förändringar har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB).
Skattebefriad gammal husbil

strategiskt arbete betyder
binjuretumorer
bengt eriksson nashua
norwegian property websites
martin jorgensen photographer
läkarintyg körkort mjölby
d iversen

Kollektivavtal lärare - Vad betyder AB 07? - Familjeliv

Sker icke  10\AkademikerAlliansen\Tryckoriginal\HÖK 10 Förhandlingsprotokoll AA 100603 tryck_2. tagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Uppsägning av dessa bestämmelser innebär inte att LOK i övrigt eller övriga.


Kvalitativ metod exempel
skatt sekundærbolig

BEA, Bestämmelser för arbetstagare i - JP Infonet

Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension. Se hela listan på unionen.se lokala kollektivavtalet – LOK 20 – enligt bilaga 7 a. § 6 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges gäller HÖK 20 för perioden 2020- 11-01–2024-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader.