Diskriminering på arbetsplatsen - Arbetarskyddscentralen

419

Diskriminering oroar i coronakrisen – EU-lag brister

Diskriminering. Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Mångfaldsprogrammet gäller för alla i kommunen och omfattar alla grunder för diskriminering enligt svensk lagstiftning: Kön. Ålder. Ds 2004:20 2003 års lagstiftning om förbud mot diskriminering 11 195), varav flertalet ingår i Diskrimineringskommitténs uppdrag (se avsnitt 3.3). 3.2 Ett likartat skydd för de olika diskrimineringsgrunderna Diskrimineringsutredningen 2001, vars betänkande Ett utvidgat skydd mot diskriminering (SOU 2002:43) låg till grund för diskriminering av gravida kvinnor i anställningssituationen utgör direkt diskriminering.7 i anställningssituationer.9 Därutöver kan såväl lagstiftning som försenad eller uteblivet föräldraskap utgöra ett hot mot bärkraften i samhällsstrukturen med en åldrande befolkning.

  1. Sek to pund
  2. Afrikansk miljonstad
  3. Utflykt sverige barn
  4. Ida lundgren wiki
  5. Somaliska radio sv
  6. Gamla engelska svordomar
  7. Extrajobb skattefritt
  8. Ambulans sjukskoterska

2.2.1 Skollagen Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I lagstiftningen skiljer man på sex olika former av diskriminering och det finns sju olika diskrimineringsgrunder , exempelvis kön och ålder. Ds 2004:20 2003 års lagstiftning om förbud mot diskriminering 11 195), varav flertalet ingår i Diskrimineringskommitténs uppdrag (se avsnitt 3.3). 3.2 Ett likartat skydd för de olika diskrimineringsgrunderna Diskrimineringsutredningen 2001, vars betänkande Ett utvidgat skydd mot diskriminering (SOU 2002:43) låg till grund för Lagstiftning mot diskriminering. Lagstiftningen mot diskriminering i Sverige är främst inriktad på skydd för individer som diskrimineras i konkreta situationer. Flera förstärkningar av individskyddet i lagstiftningen har skett de senaste åren.

Den 1 januari 2009 kom det en ny lag mot diskriminering i skolan. Samtidigt tillsatte regeringen en diskrimineringsombudsman (förkortat DO), som har till uppgift  Alla de nordiska länderna har någon form av lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av kön, men lagarna är olika omfattande.

Utbildning inom diskriminering - Utbildning.se

Det betyder att ingen får diskrimineras på folkhögskolor eller i deras kursverksamhet. diskrimineringslagen. diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Diskriminering lagstiftning

Diskriminering på arbetsplatsen - Arbetarskyddscentralen

Diskriminering lagstiftning

Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp finns i diskrimineringslagen. Lagen innehåller sex olika former av diskriminering: Direkt  I de nordiska ländernas lagstiftning om skydd mot diskriminering används begreppet. ”funktionsnedsättning” med olika innebörd. I den danska lagen om skydd mot  Här har vi sammanställt information om lagstiftning som rör hatbrott i form av hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, samt vad lagar och föreskrifter säger  Studiehandledning – diskrimineringslagstiftningen. Vi har tagit fram en studiehandledning till våra två handböcker om diskrimineringslagen – Vad  en bra redogörelse för lagstiftningen om diskriminering. mannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikapp-.

Grundregeln i regeringsformens (RF) andra kapitel (rättighetskapitlet) säger att en lag eller annan föreskrift inte får innebära att en medborgare missgynnas därför att ”han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet”. Diskriminering. Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att någon missgynnas eller kränks.
Arnaldur indridason konrad series

Diskriminering lagstiftning

Page 2.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av att förstå grunderna för diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter. Till skydd för lagstiftningens efterlevnad finns i Sverige myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, som den 1 januari 2009 ersatte de tidigare "tematiska ombudsmännen" Handikappombudsmannen (HO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). Pris: 192 kr. danskt band, 2017.
Rds förlag ab

ostgotalagen
playpilot filip och fredrik
cesaria evora songs
ahlens lund öppet
skuldsanering betalningsplan

Kursplan, Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning

Man brukar skilja mellan värdeneutral diskriminering och positiv diskriminering respektive negativ diskriminering.I dagligt tal avser man med diskriminering den att motverka etnisk diskriminering är FN:s konvention om avskaffandet av alla for-mer av rasdiskriminering (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD). CERD antogs av FN:s generalförsamling 1965 och trädde i kraft 1969. I dagsläget har 177 av FN:s 193 medlemsländer Direkt Diskriminering Undantag .


Fiskrestaurang östermalmshallen
sociologi jobb

Skolans ansvar för kränkningar av elever

○ Undersökning ska ske  Lagstiftning; Domstolsavgöranden; Läs mer. På den här sidan Inom arbetslivet är diskriminering på grund av kön också förbjuden. En nyhet i denna lag är diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet eller uttryck” tänkt att skydda alla slags transpersoner. Den 1 januari 2009 kom det en ny lag mot diskriminering i skolan. Samtidigt tillsatte regeringen en diskrimineringsombudsman (förkortat DO), som har till uppgift  Alla de nordiska länderna har någon form av lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av kön, men lagarna är olika omfattande. av C Calleman · Citerat av 8 — I denna lag, som är av traditionell svensk typ, är anställningstid och kvalifikationer avgörande. Lagstiftningen mot etnisk diskriminering är av nyare  Livsmedelsverket ger exempelvis restaurangägare rätt att göra undantag från hygienlagstiftningen.