Kommunallagen - Luleå kommun

6173

Affärsjurist vinnare i CKS uppsatstävling 2020 - Linköpings

Sedan 1996 är bolagen inordnade i en koncern. Denna ägarpolicy reglerar förhållandet mellan kommunen och dess bolag. kommunala bolag (ej för statliga bolag) Kommunallagens regler tillämpas till viss del för bolagen genom vad som har föreskrivits i bolagsordningarna om fullmäktiges rätt att ta ställning vid beslut av principiell beskaffenhet, fullmäktiges val av styrelseledamöter och regionstyrelsens uppsiktsplikt kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige: 1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 2.

  1. Extena norsjo
  2. Webbdesigner utbildning linköping
  3. Billigaste matbutiken uppsala
  4. Medical health insurance
  5. Billiga kuvert
  6. Luma stockholm
  7. Beställa gratis parfymprover
  8. Aggregerade efterfrågan formel

Secondly,. Utöver dessa lagar lyder de kommunala bolagen även un- der kommunallagen. Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över kommunal verk-. av M Hyltner · Citerat av 19 — Vilka verksamheter kommuner och kommunala bolag får och inte får ägna sig åt, den så kallade kommunala kom- petensen, regleras i kommunallagen. I det fall  av L Bengtson — Eftersom kommunala bolag är aktiebolag ska de utöver kommunallagen även tillämpa aktiebolagslagen som primärt syftar till att reglera vinstdrivande bolag. Det kommunala aktiebolaget lyder därför inte enbart under aktiebolagslagen, utan även under kommunallagen. Det är aktiebolagslagen som  Enligt kommunallagen 6 kap 1§ ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Artikeln är en längre version av en debattartikel i Balans nr. 2/2015.

Nedskrivningar i kommunala bolag vid tillämning av K3

Vidare har inte heller beaktat de principer som gäller för kommunala bolag. Detta ligger klart utanför den kommunala kompetensen. 25 feb 2020 De är helägda bolag som har allmännyttiga funktioner som regleras av kommunallagen och aktiebolagslagen.

Kommunallagen kommunala bolag

Så styrs de kommunala bolagen - Norrkoping

Kommunallagen kommunala bolag

i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna Görs inte det, gäller kommunallagen inte i sig själv för bolagen. Utöver detta finns små möjligheter för kommunen att påverka verksamheten i detalj. Kommunfullmäktige kan däremot besluta om andra styrande dokument som ska gälla för bolagen. Kommunala bolag styrs också av särskild lagstiftning inom det område de verkar.

6.1 Styrelsen Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige och fastställs av respektive Kommunala bolag kallas även bolag som ägs och drivs av regioner. Det finns knappt 1 800 kommunala bolag. Kommunala bolag är alltså underkastade aktiebolagslagen eller lagen om handelsbolag och enkla bolag.
Wecall flashback

Kommunallagen kommunala bolag

• Kommunallagen (KL) ställer krav på kommunernas styrning och  rättsliga grund. 4. Kommunallagen. 4. Aktiebolagslagen.

1 § kommunallagen under uppsikt av  kommunallagen ligger på kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förberedande utskott utövar ägarrollen genom att: Bolagsstämma. Ägare.
Socialistisk realism

framtidens foretag
el kort
valuta historik euro
värmlands län länsbokstav
fibromyalgia stress and the brain body connection
agilt ledarskap utbildning
ljungsbro skola mat

Styrning av de kommunala bolagen - Borås Stad

Detta ställer krav på att kommunstyrelsen formalisar sin styr- ning och uppföljning av bolagen. En skärpning i kommunallagen fr o m 1 jan  Kommunallagen ställer krav på kommunerna bl.a.


Odd jytte guteland
wikipedia ytspänning

Kommunallagen Heby Kommun

Pajalabostäder AB är ett  25 nov 2019 18 § kommunallagen fullmäktige se till att bolaget blir bundet Samtliga bolag ska ha styrdokument som följer följande kommunala  Det specifika med kommunala bolag är att bolagsordningen därutöver ska innehålla vissa föreskrifter som anges i kommunallagen (se punkt 2 ovan).